EuroPrint Logo
produkty
AktualityEuroPrintProduktyObchodDownloadPodpora

15.11.2019 - Čiastka 125

367 / 2019 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. októbra 2019, ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu

14.11.2019 - Čiastka 124

362 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 15. októbra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

363 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 15. októbra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

364 / 2019 Z.z. ... ZÁKON zo 16. októbra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

365 / 2019 Z.z. ... ZÁKON zo 16. októbra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

366 / 2019 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky

13.11.2019 - Čiastka 123

359 / 2019 Z.z. ... ZÁKON zo 16. októbra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

360 / 2019 Z.z. ... ZÁKON zo 16. októbra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony

361 / 2019 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 28. októbra 2019 o vzdelávaní v profesijnom rozvoji

12.11.2019 - Čiastka 122

358 / 2019 Z.z. ... VYHLÁŠKA Štatistického úradu Slovenskej republiky z 30. októbra 2019, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 250/2017 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020 v znení vyhlášky č. 266/2018 Z. z.

11.11.2019 - Čiastka 121

355 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 15. októbra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 113/2018 Z. z. o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh a o zmene a doplnení zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

356 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 11. septembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

357 / 2019 Z.z. ... UZNESENIE NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 15. októbra 2019 k návrhu na vyhlásenie obce Nesvady za mesto

08.11.2019 - Čiastka 120

354 / 2019 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 5. novembra 2019, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 322/2016 Z. z. o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie a o kritériách pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie v znení neskorších predpisov

07.11.2019 - Čiastka 119

352 / 2019 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zo 14. októbra 2019, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 37/2012 Z. z., ktorou sa upravujú niektoré cukry

353 / 2019 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. októbra 2019, ktorou sa ustanovuje vzor formulára s informáciami k sprostredkovaniu spotrebiteľského úveru

05.11.2019 - Čiastka 118

351 / 2019 Z.z. ... ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY zo 4. novembra 2019 o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

..: Dnes je :....: Dnes je :..
Pondelok, 18. november 2019
Meniny má Eugen, zajtra Alžbeta
USD* 1.1034+0.0037
GBP* 0.8566+0.0002
CZK* 25.5830+0.0230
HUF* 334.8000+0.9300
PLN* 4.2785-0.0141
SEK* 10.6518-0.0422
HRK* 7.4380-0.0003
CHF* 1.0924+0.0051
RUB* 70.3938-0.0970

  17.11.2019, 23:36 - Nasnežilo, ale dopyt po zasnežovacích systémoch v Rakúsku i tak rastie

  17.11.2019, 16:53 - Najvyššiu kvalitu života v Taliansku ponúka mesto Trient

  17.11.2019, 16:08 - Tesla investuje do novej fabriky v Nemecku štyri miliardy eur

  17.11.2019, 13:18 - Prvá bankomatová karta bola na Slovensku vydaná ešte v roku 1988

  16.11.2019, 10:49 - Sociálna poisťovňa začne začiatkom decembra vyplácať vianočné príspevky

  16.11.2019, 10:47 - Trh s realitami v Aténach po rokoch krízy začal zviechať

Bratislava11°C   
Košice9°C   
Poprad11°C   
Žilina15°C   
Zvolen13°C   
Viedeň11°C   
Praha9°C   Valid CSS:Valid XHTML 1.0