EuroPrint Logo
produkty
AktualityEuroPrintProduktyObchodDownloadPodpora

18.12.2018 - Čiastka 127

354 / 2018 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 28. novembra 2018, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov

355 / 2018 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 28. novembra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh v znení neskorších predpisov

356 / 2018 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

357 / 2018 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky

358 / 2018 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky

359 / 2018 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky

360 / 2018 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky

361 / 2018 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky zo 4. decembra 2018, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov

14.12.2018 - Čiastka 126

351 / 2018 Z.z. ... ZÁKON z 29. novembra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

352 / 2018 Z.z. ... ZÁKON z 29. novembra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov

353 / 2018 Z.z. ... ZÁKON zo 4. decembra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov

12.12.2018 - Čiastka 125

350 / 2018 Z.z. ... ZÁKON zo 4. decembra 2018 o ochrane majetku v plynárenstve a o doplnení zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení zákona č. 87/2017 Z. z.

10.12.2018 - Čiastka 124

346 / 2018 Z.z. ... ZÁKON z 27. novembra 2018 o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

347 / 2018 Z.z. ... ZÁKON z 27. novembra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

348 / 2018 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. novembra 2018, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 446/2015 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti preverovania finančných účtov oznamujúcimi finančnými inštitúciami

349 / 2018 Z.z. ... ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 3. decembra 2018 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

06.12.2018 - Čiastka 123

344 / 2018 Z.z. ... ZÁKON z 27. novembra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

345 / 2018 Z.z. ... ZÁKON z 27. novembra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

05.12.2018 - Čiastka 122

343 / 2018 Z.z. ... ZÁKON z 27. novembra 2018, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

04.12.2018 - Čiastka 121

342 / 2018 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 20. novembra 2018 o technickej spôsobilosti plavidiel prevádzkovaných na vnútrozemských vodných cestách

30.11.2018 - Čiastka 120

340 / 2018 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

341 / 2018 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

..: Dnes je :....: Dnes je :..
Utorok, 18. december 2018
Meniny má Sláva, zajtra Judita
USD* 1.1341+0.0056
GBP* 0.8989+0.0006
CZK* 25.8010+0.0070
HUF* 323.3200-0.6100
PLN* 4.2835-0.0139
SEK* 10.2725+0.0115
HRK* 7.4028+0.0123
CHF* 1.1254+0.0000
RUB* 75.5249+0.2984

  15:34 - Hudák sa diskvalifikoval sám. Za viceguvernéra NBS ho Makúch nechce

  14:34 - Ukážte nám dôkazy. Vyzýva Huawei obviňovaný zo špionáže pre Peking

  14:15 - Slovenská ekonomika rastie viac, NBS tohtoročný odhad zlepšila

  14:06 - Orbán sa doma protestom úspešne vyhol, demonštranti ho čakajú vo Viedni

  13:50 - Pri poskytovaní rizikových úverov sa pravidlá sprísnia, avizuje EÚ

  13:34 - PMÚ pokutoval za kartelovú dohodu pri predaji motorových vozidiel

Bratislava1°C   
Košice1°C   
Poprad-3°C   
Žilina1°C   
Zvolen-3°C   
Viedeň3°C   
Praha3°C   Valid CSS:Valid XHTML 1.0