EuroPrint Logo
produkty
AktualityEuroPrintProduktyObchodDownloadPodpora

29.07.2021 - Čiastka 110

306 / 2021 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

28.07.2021 - Čiastka 109

304 / 2021 Z.z. ... ZÁKON z 25. júla 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

305 / 2021 Z.z. ... ZÁKON z 25. júla 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

27.07.2021 - Čiastka 108

298 / 2021 Z.z. ... VYHLÁŠKA Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 15. júla 2021, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 248/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike v znení vyhlášky č. 205/2018 Z. z.

299 / 2021 Z.z. ... VYHLÁŠKA Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 15. júla 2021, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 224/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia odberu povrchovej vody a energetickej vody z vodných tokov a využívania hydroenergetického potenciálu vodných tokov

300 / 2021 Z.z. ... VYHLÁŠKA Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 15. júla 2021, ktorou sa mení vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení neskorších predpisov

301 / 2021 Z.z. ... ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 23. júla 2021 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

302 / 2021 Z.z. ... UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 10/2021-38 z 13. júla 2021

303 / 2021 Z.z. ... UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 27/2020-108 z 30. júna 2021

26.07.2021 - Čiastka 107

296 / 2021 Z.z. ... ZÁKON z 2. júla 2021, ktorým sa dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

297 / 2021 Z.z. ... ZÁKON z 2. júla 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

23.07.2021 - Čiastka 106

289 / 2021 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky zo 14. júla 2021, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Brezové

290 / 2021 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky zo 14. júla 2021, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Pokoradzské jazierka

291 / 2021 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky zo 14. júla 2021, ktorým sa vyhlasuje národná prírodná rezervácia Plavno

292 / 2021 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky zo 14.júla 2021, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Laborec

293 / 2021 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky zo 14. júla 2021, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Horný tok Výravy

294 / 2021 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky zo 14. júla 2021, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Horný tok Chotčianky

295 / 2021 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

22.07.2021 - Čiastka 105

287 / 2021 Z.z. ... ZÁKON z 29. júna 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

288 / 2021 Z.z. ... ZÁKON z 2. júla 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

21.07.2021 - Čiastka 104

286 / 2021 Z.z. ... ZÁKON z 2. júla 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

16.07.2021 - Čiastka 103

282 / 2021 Z.z. ... ZÁKON z 23. júna 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov

283 / 2021 Z.z. ... ZÁKON z 23. júna 2021 o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu

284 / 2021 Z.z. ... UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 418 zo 14. júla 2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19

285 / 2021 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

..: Dnes je :....: Dnes je :..
Štvrtok, 29. júl 2021
Meniny má Marta, zajtra Libuša
USD* 1.1807-0.0003
GBP* 0.8509-0.0041
CZK* 25.6250-0.0600
HUF* 359.7200+0.2900
PLN* 4.5965+0.0059
SEK* 10.1963+0.0313
HRK* 7.5066+0.0002
CHF* 1.0802-0.0004
RUB* 86.7666-0.2467

  17:04 - Gastro sektor má problém s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily

  16:58 - Ruský súd dal Googlu pokutu za neukladanie dát ruských užívateľov

  15:24 - Riziko, že sa Slováci stretnú s nejakou kyberhrozbou, sa medziročne zvýšilo o pätinu

  15:19 - Inflácia v Nemecku dosiahla 13-ročné maximum

  14:58 - Sme rodina chce otvoriť diskusiu k regulácii ziskov zdravotných poisťovní

  14:42 - V cestovnom ruchu podniká na Slovensku najviac firiem od roku 2017

Bratislava29°C   
Košice28°C   
Poprad26°C   
Žilina26°C   
Zvolen25°C   
Viedeň28°C   
Praha25°C   Valid CSS:Valid XHTML 1.0