EuroPrint Logo
produkty
AktualityEuroPrintProduktyObchodDownloadPodpora

03.06.2020 - Čiastka 58

142 / 2020 Z.z. ... OZNÁMENIE Národnej banky Slovenska

01.06.2020 - Čiastka 57

137 / 2020 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 27. mája 2020, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 101/2020 Z. z. o predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

138 / 2020 Z.z. ... OPATRENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 26. mája 2020 o informácii o dôchodkoch zo starobného dôchodkového sporenia

139 / 2020 Z.z. ... OPATRENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 23. mája 2020, ktorým sa ustanovuje obsah, štruktúra, forma, podmienky a spôsob priebežnej aktualizácie a lehoty na zverejnenie kľúčových informácií o dôchodkovom fonde

140 / 2020 Z.z. ... OPATRENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 26. mája 2020, ktorým sa ustanovuje vzor výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľa

141 / 2020 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

29.05.2020 - Čiastka 56

136 / 2020 Z.z. ... ZÁKON z 20. mája 2020, ktorým sa dopĺňa zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 119/2019 Z. z.

28.05.2020 - Čiastka 55

135 / 2020 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

26.05.2020 - Čiastka 54

134 / 2020 Z.z. ... ZÁKON z 14. mája 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

22.05.2020 - Čiastka 53

130 / 2020 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky zo 14. mája 2020, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 44/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov

131 / 2020 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 20. mája 2020, o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

132 / 2020 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 20. mája 2020, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 76/2020 Z. z. o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti

133 / 2020 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 20. mája 2020, ktorým sa dočasne obnovuje kontrola hraníc na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky

21.05.2020 - Čiastka 52

125 / 2020 Z.z. ... ZÁKON z 13. mája 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

126 / 2020 Z.z. ... ZÁKON z 13. mája 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

127 / 2020 Z.z. ... ZÁKON z 13. mája 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

128 / 2020 Z.z. ... ZÁKON zo 14. mája 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov

129 / 2020 Z.z. ... ZÁKON z 13. mája 2020, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19

20.05.2020 - Čiastka 51

120 / 2020 Z.z. ... ZÁKON z 13. mája 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov

121 / 2020 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

122 / 2020 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

123 / 2020 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

124 / 2020 Z.z. ... NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 16/2018-104 z 2. apríla 2020 V mene Slovenskej republiky

..: Dnes je :....: Dnes je :..
Štvrtok, 4. jún 2020
Meniny má Lenka, zajtra Laura
USD 1.1250+0.0056
GBP 0.8969+0.0062
CZK 26.6230-0.0370
HUF 344.9000-0.9900
PLN 4.4372+0.0237
SEK 10.4172-0.0416
HRK 7.5725+0.0005
CHF 1.0786-0.0007
RUB 77.8132+0.8077

  21:40 - Ceny ropy vo štvrtok večer mierne klesli

  21:38 - Železnice od utorka obnovia prevádzku 93 vlakových spojení s Českom

  19:29 - Grécko otvára od 15. júna hranice, po návrate na Slovensko je nutná karanténa

  19:23 - Euro dosiahlo trojmesačné maximum, výnosy z dlhopisov okrajových štátov klesli

  17:57 - V pondelok by sa malo rozhodnúť o obnovení civilných letov

  16:59 - Ústredný krízový štáb uvoľnil medzinárodnú dopravu do Česka

Bratislava19°C   
Košice15°C   
Poprad13°C   
Žilina16°C   
Zvolen15°C   
Viedeň18°C   
Praha14°C   Valid CSS:Valid XHTML 1.0